top of page

Sådan investerer du i dine medarbejdere og nedbringer sygefraværet!

Ved omrokering, stress, livsforandringer eller opsigelser, er karrierecoaching /rådgivning et godt værktøj for både medarbejdere og virksomhed. Den enkelte medarbejder bliver taget hånd om og får større  indsigt og hjælp til at komme videre. Livskvalitet, mere overskud i hverdagen og mindre stress er samtidig  ting, der kommer virksomheden til gavn og være med til at nedbringe sygefraværet.

Samtidig er det  en veldokumenteret sag, at sind og krop hænger sammen: ondt i livet sætter sig  som spændinger forskellige steder i kroppen. En dybdegående massage kan derfor afhjælpe nogle af de spændinger, som vi bærer rundt på, og  kan bryde den dårlige cirkel, der  opstår mellem sind og krop. Massage kan altså i sig selv være med til at øge vores psykiske velvære - også på arbejdspladsen.

Med mere end 30 års erfaring fra det private erhvervsliv, fra sekretær til  internationalt salg til selv-stændig, med de forskellige kasketter det kræver, forstår jeg  udmærket de behov, udfordringer og glæder, der hører sig til et moderne arbejdsliv. De sidste 12 år  har jeg arbejdet intensivt med mennesker  på alle niveauer, og mine styrker ligger bl.a. i at:

*  Hjælpe mennesker videre i deres nuværende  job eller videre mod et nyt (outplacementforløb)

*  Hjælpe mennesker igennem livskriser, der påvirker arbejdsglæden

*  Hjælpe mennesker ud af stresslignende tilstande, som ofte kommer frem på jobbet

Jeg tilbyder derfor både coaching og massage til virksomheder, da det er to veje til den samme destination: større livskvalitet og glæde ved livet og arbejdet. Ideelt kan man kombinere coaching med massage for et optimalt forløb.

Vælg 'Coaching' eller 'Massage' nedenfor, hvis du er interesseret i at høre mere om mine ydelser.

bottom of page